04 | Initiatiefadvies betreffende het plan voor herstel en veerkracht – luik “Structurele hervormingen”

  • Op eigen initiatief
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep ad hoc herstelplan
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO op 12/04/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?