01 | Tussentijds advies over de strategische krachtlijnen van het ontwerp van plan voor herstel en veerkracht

  • Op vraag van Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische investeringen, in een brief van 12 januari 2021
  • Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep ad hoc herstelplan
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 18/02/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?