20200917 – Intern seminarie over de indicatoren van het federaal rapport duurzame ontwikkeling 2019

Waar en wanneer:
Donderdag 17 september 2020 | 10.00 uur | ONLINE

Intern seminarie “Indicatoren van het federaal rapport duurzame ontwikkeling 2019”

Op donderdag 17 september 2020 vond een videoseminarie plaats over de Indicatoren van het federaal rapport duurzame ontwikkeling 2019, voorgezeten door de professoren Brent Bleys (UG) en Ilse Loots (UA).

Inhoud van het seminarie:

  • Toelichting bij de methodologie van keuze en de evaluatie van de indicatoren in het federaal rapport duurzame ontwikkeling 2019, door de Task Force Duurzame Ontwikkeling
  • Vragen en opmerkingen van de leden
  • Toelichting bij de indicatoren in drie specifieke domeinen die de FRDO behandelt in zijn jaarprogramma, door de Task Force Duurzame Ontwikkeling:

Biodiversiteit
Armoede
Materiaal-intensiteit van de economie

  • Inbreng voor deze drie domeinen op basis van:

het gemeenschappelijk advies CRB/NAR “Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau” (presentatie gemeenschappelijk advies)
het verslag“Ambitieniveau en opvolgingsindicatoren betreffende de milieugerelateerde SDG’s van de VN” van de CRB (presentatie verslag)

  • Vragen en opmerkingen van de leden

U vindt het verslag van dit seminarie hier.

Opmerkingen, vragen of suggesties?