20210323 – Herstel en strategische investeringen

herstel_en_strategische_investeringen
Waar en wanneer:
Dinsdag 23 maart 2021 | 09.30 uur tot 11.30 uur | ONLINE

Hoe kan de transitie naar een duurzame economie worden gefinancierd?

De federale regering hecht veel belang aan de verhoging van het tempo van de overheidsinvesteringen in België. Dit zal met name van essentieel belang zijn voor de verwezenlijking van de Europese doelstellingen van de Green Deal en duurzame ontwikkeling, en zal de reeds door de Europese Unie gewenste overgangsdynamiek voor het herstel- en veerkrachtplan voortzetten. Particuliere investeringen moeten eveneens een belangrijke rol spelen en een essentiële pijler vormen om de heroriëntatie van onze economie in de richting van deze doelstellingen te ondersteunen.

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact. De rol van de federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en het nieuwe door haar op te richten transformatiefonds in het kader van de versterking van de investeringen voor de transitie zal naar voren gebracht worden.

Verslag (FR)

Het webinar opnieuw bekijken

Agenda

Voorzitter van het webinar : Brent Bleys (covoorzitter werkgroep financiering van de transitie)

  • Inleiding | J.-P. van Ypersele en B. Bleys
  • Wat kan het FPIM doen in het kader van het Transformatiefonds voor de ecologische transitie? | C. Vaessen (FPIM) en M. de Brabant (FPIM) (presentatie Vaessen en de Brabant)
  • Welke bedrijven nemen deel aan de ecologische transitie? | S. Holemans (Solifin) (presentatie Holemans)
  • Hoe kunnen de noodzakelijke investeringen worden gefinancierd ? | Y. Bollen (Reset.Vlaanderen) (presentatie Bollen)

Opmerkingen, vragen of suggesties?