20210527 – Mobility as a Service (MaaS) als hefboom naar duurzame mobiliteit

maas_logo_nl
Waar en wanneer:
Donderdag 27 mei 2021 | 09.30 uur tot 12.00 uur | ONLINE

Webinar FRDO & FOD Mobiliteit en Vervoer

In 2019 organiseerden de FRDO en de FOD Mobiliteit en Vervoer participatieve workshops over de invoering van MaaS-systemen (Mobility as a Service, d.w.z. een geïntegreerde mobiliteitsdienst, bestaande uit meerdere vervoermiddelen). Het thema lokte een grote belangstelling en er groeit een consensus dat het één van de middelen is om duurzame mobiliteit te garanderen die voor iedereen toegankelijk is.

De FRDO en de FOD Mobiliteit en Vervoer bevestigen nu nogmaals hun samenwerking door een webinar te organiseren over hetzelfde onderwerp, met de medewerking van ITS.be.

 • Wanneer? donderdag 27 mei 2021 van 9u30 tot 12u
 • Waar? Online via GoToWebinar
 • Wat? Welke kansen biedt MaaS? Welke uitdagingen staan ons te wachten? Waar staan we vandaag in België? En in het buitenland?

Na presentaties door deskundigen op dit gebied zal de Federale Minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet, via een videoboodschap zijn visie toelichten. Ten slotte zal een panel van actoren uit het veld deze kwesties bespreken.

De gebruikte talen zullen het Nederlands en het Frans zijn. Opgelet, er wordt geen simultaanvertaling voorzien.

HET WEBINAR OPNIEUW BEKIJKEN

Programma

09.30 u – DEEL I : moderator : Sebastien Lizin, voorzitter van de werkgroep innovatieve economische modellen (FRDO)

 • Introductie en welkomstwoord : François-Xavier de Donnea, voorzitter van de FRDO
 • Het concept MaaS en de daarmee samenhangende uitdagingen : David Schoenmaekers, FOD Mobiliteit en Vervoer (presentatie David Schoenmaekers)
 • Vice-eersteminister Gilkinet (via video)
 • Governance-modellen op het gebied van MaaS, internationale vergelijking: Philippe Crist, International Transport Forum (presentatie Philippe Crist)
 • Resultaten van de MaaS-enquête in B2B : Charline Darimont en David Schoenmaekers, FOD Mobiliteit en Vervoer (presentatie Darimont / Schoenmaekers)
 • Vragen en antwoorden
 • Pauze

11u00 – DEEL II : moderator : Thomas De Spiegelaere, Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer

 • Panorama in België : Peter Van der Perre, ITS.be (presentatie Peter Van der Perre)
 • Panelgesprek met actoren over hun visie op MaaS en de governancebehoeften :
  • STIB – MIVB: Robert Fontaine
  • Autodelen.net: Jeffrey Matthijs
  • Olympus Mobility: Koen Van De Putte
  • Smart City Institute (Management School of the University of Liège): Audrey Lebas (presentatie Audrey Lebas)
  • ITS.be: Peter Van der Perre
  • Debat
 • Conclusies (Emmanuelle Vandamme, voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer)

Indien u vragen heeft, kan u zich wenden tot het secretariaat van de Raad (fabrice.dehoux@cfdd.be – 02/743 31 53).

 

Opmerkingen, vragen of suggesties?