De Koningin bezocht de FRDO

De Koningin spreekt met de jongeren - La Reine s'adresse aux jeunes - The Queen speaks to the young people

Op vrijdag 2 december bezocht de Koningin de FRDO om te spreken met jongeren over hun betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) en kennis te maken met het personeel en de leden. De Koningin is Ere-Voorzitster van de Raad sinds mei 2018.

 

Opmerkingen, vragen of suggesties?