Eric Pirard over grondstoffen voor de transitie

Eric Pirard

Eric Pirard is gewoon hoogleraar minerale hulpbronnen en circulaire economie aan de universiteit van Luik. Hij is een van de belangrijke sprekers tijdens de FRDO-conferentie over duurzame mijnbouw op 23 oktober. Hij is ervan overtuigd dat Europa in principe zelfvoorzienend kan zijn. Dat impliceert wel dat we ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen op het vlak van ontginning van grondstoffen.

Opmerkingen, vragen of suggesties?