Nieuwe voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Patrick Dupriez

Op voorstel van de federale minister van Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, heeft de ministerraad van 09 juni 2023 een nieuwe voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling benoemd.

Patrick Dupriez zal vanaf 1 juli 2023 de FRDO voorzitten voor 5 jaar, conform wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Tevens werd het mandaat van Hare Majesteit Koningin Mathilde hernieuwd als erevoorzitster eveneens voor vijf jaar.

 

(foto: Etopia)

Opmerkingen, vragen of suggesties?