20220112 Werkgroep ad hoc herstel

zonnepanelen - panneaux solaires - solar panels
Waar en wanneer:
Woensdag 12 januari 2022 | 10.00 uur
Stand van zaken en opvolging van het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) door het kabinet Dermine.

Opmerkingen, vragen of suggesties?