20220206 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Donderdag 2 juni 2022 | 11.30 uur
Behandeling adviesvraag FEKP.

Opmerkingen, vragen of suggesties?