20220223 Werkgroep productnormen

productontwerper - concepteur de produits - product designer
Waar en wanneer:
Woensdag 23 februari 2022 | 09.00 uur
Discussievergadering over de adviesvraag inzake het ontwerpprogramma 2023-2027 van het Nationaal Plan ter vermindering van pesticiden.

Opmerkingen, vragen of suggesties?