20220426 Werkgroep productnormen

productontwerper - concepteur de produits - product designer
Waar en wanneer:
Dinsdag 26 april 2022 | 09.30 uur
Discussievergadering over de adviesvraag inzake het ontwerpprogramma 2023-2027 van het Nationaal Plan ter vermindering van pesticiden.

Opmerkingen, vragen of suggesties?