20220617 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Vrijdag 17 juni 2022 | 14.00 uur
Behandeling adviesvragen Fit for 55 en FEKP.

Opmerkingen, vragen of suggesties?