20220824 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Woensdag 24 augustus 2022 | 14.00 uur

Presentatie m.b.t. de adviesvraag over de federale maatregelen voor de aanpassing aan de klimaatverandering 2023-2026

Opmerkingen, vragen of suggesties?