20220906 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Dinsdag 6 september 2022 | 13.30 uur

Ronde tafel 8e Nationale Klimaatmededeling, organisatie FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Opmerkingen, vragen of suggesties?