20221010 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Maandag 10 oktober 2022 | 13.30 uur
Vergadering ter bespreking van het voorontwerp van initiatiefadvies ter voorbereiding van de COP 27

Opmerkingen, vragen of suggesties?