20221110 Werkgroep productnormen

productontwerper - concepteur de produits - product designer
Waar en wanneer:
Donderdag 10 november 2022 | 09.30 uur ONLINE TEAMS
Vergadering betreffende het voorontwerp van advies over een project van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4/04/2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Opmerkingen, vragen of suggesties?