20230215 Begeleidingscomité studie Climact

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Woensdag 15 februari 2023 | 10.00 uur FYSIEK
Eerste bijeenkomst van het begeleidingscomité betreffende de door Climact uit te voeren studie over de maatschappelijke kosten en baten van een Belgisch klimaatbeleid

Opmerkingen, vragen of suggesties?