20230508 Werkgroep ad hoc herstel

zonnepanelen - panneaux solaires - solar panels
Waar en wanneer:
Maandag 8 mei 2023 | 10 - 12 uur (ONLINE)

Vergadering gewijd aan de aangepaste versie van het Plan voor Herstel en Veerkracht. Georganiseerd door het kabinet van de heer Thomas Dermine, staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen.

Opmerkingen, vragen of suggesties?