20230905 Werkgroep productnormen en werkgroep innovatieve economische modellen

productontwerper - concepteur de produits - product designer
Waar en wanneer:
Dinsdag 5 september 2023 | 10u-12u

Overlegvergadering over het pilootproject “Raming van de kostprijs van het bezit van een energie-intensief product”, dat deel uitmaakt van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling en het Federaal Actieplan voor een Circulaire Economie 2021-2024.

Opmerkingen, vragen of suggesties?