20230927 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Woensdag 27 september 2023 | 10.00 uur IN PERSOON
Eerste discussievergadering over het initiatiefadvies ter voorbereiding op de COP28

Opmerkingen, vragen of suggesties?