20231113 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Maandag 13 november 2023 | 14u00 IN PERSOON

Hoorzitting betreffende de aanpassing aan de klimaatveranderingen in België

Opmerkingen, vragen of suggesties?