20240108 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Maandag 8 januari 2024 | 09u30 IN PERSOON

Tweede hoorzitting betreffende de aanpassing aan de klimaatveranderingen in België

Opmerkingen, vragen of suggesties?