20240123 Werkgroep productnormen

productontwerper - concepteur de produits - product designer
Waar en wanneer:
Dinsdag 23 januari 2024 | 14u00 IN PERSOON

Tweede vergadering over de adviesvraag inzake het ontwerp-KB houdende de kwaliteitsvermelding en de kwaliteitsvereisten van benzine en diesel bestemd voor export naar landen die geen lid zijn van de EU.

Opmerkingen, vragen of suggesties?