20240315 Werkgroep energie en klimaat

windmolens - éoliennes - wind turbines
Waar en wanneer:
Vrijdag 15 maart 2024 | 10u00 IN PERSOON

Behandeling advies ter voorbereiding op de COP29

Opmerkingen, vragen of suggesties?