20240604 Werkgroep biodiversiteit en bossen

biodiversiteit - biodiversité - biodiversity
Waar en wanneer:
Dinsdag 4 juni 2024 | 10u30-12u00 VIRTUEEL

Advies voorbereiden over het ontwerp van het koninklijk besluit “tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2026 tot 2034 in de Belgische zeegebieden en het bijhorend strategisch milieueffectenrapport”.

Opmerkingen, vragen of suggesties?