01 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons

  • Op vraag van de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 20 februari 2014

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?