03 | Een boodschap van de FRDO voor de nieuwe federale regering

  • Op eigen initiatief
  • Voorbereid door de projectgroep memorandum.
  • Goedgekeurd door de algemene vergadering via schriftelijke procedure op 1 maart 2024

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?