05 | Advies over een ontwerp van een Europese kaderrichtlijn Eco-design voor Energie verbruikende producten (EvP) en tot wijziging van richtlijn 92/42/EG van de Raad

  • 12 mei 2004
  • gevraagd door de minister van economie, energie, buitenlandse handel en wetenschapsbeleid Fientje Moerman

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?