05 | Advies over een voorontwerp van KB houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik

  • 6 februari 2001
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Magda Aelvoet

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?