08 | Advies Financiering en investeringen in het kader van een rechtvaardige transitie – luik fiscaliteit

  • Op vraag van minister Zakia Khattabi in een brief van 31 mei 2023
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep Rechtvaardige Transitie
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 20 oktober 2023

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?