08 | Advies over twee ontwerp-KB’s inzake de reductie van het gehalte van vluchtige organische stoffen in decoratieve verven en vernissen en in producten bestemd voor het overspuiten van voertuigen

  • 18 juni 2002
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Magda Aelvoet

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?