09 | Aanbevelingen van de FRDO over de SDG-governance

  • Op vraag van minister Zakia Khattabi in een brief van 14 februari 2024
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep federaal plan + governance SDGs
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 27 mei 2024
  • De oorspronkelijke taal van dit advies is het Nederlands

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?