10 | Advies inzake het voorstel voor een Europese richtlijn betreffende de energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (COM (2003) 739 final)

  • 29 oktober 2004
  • gevraagd door de minister van economie, ondernemen, wetenschap, innovatie en buitenlandse handel, Fientje Moerman  en bezorgd aan haar opvolger Marc Verwilghen

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?