10 | Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels

  • Op vraag van de toenmalige Staatssecretaris voor Leefmilieu, Catherine Fonck
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 24 oktober 2014

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?