11 | Een oproep aan de verschillende regeringen van ons land

  • Op eigen initiatief
  • Voorbereid door de projectgroep memorandum.
  • Met: Brupartners, CESE Wallonie, CRB, FRDO, MinaRaad, NAR, Raad voor het Leefmilieu Brussels Gewest, SERV, WSR
  • Goedgekeurd door de algemene vergadering via schriftelijke procedure op 1 juli 2024

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?