12 | Advies over een ontwerp-KB tot aanvulling van het KB van 4 maart 2005 betreffende de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

  • 13 juli 2006
  • gevraagd door de minister van leefmilieu Bruno Tobback

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?