12 | Initiatiefadvies ter voorbereiding van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP 28)

  • Op eigen initiatief
  • Voorbereid door de projectgroep ‘Energie en Klimaat’
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 16 november 2023
  • De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?