12 | Initiatiefadvies ter voorbereiding van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP27)

  • Op eigen initiatief
  • Voorbereid door de werkgroep ‘Energie en Klimaat’
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 28/10/2022

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?