13 | Advies herstelbaarheidsindex

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 13/09/2022
  • Voorbereid door de werkgroepen ‘Productnormen’ en ‘Innovatieve economische modellen’
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 15/11/2022
  • Met de CRB en de BRCV

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?