14 | Advies op de markt aanbieden en gebruiken van biociden

  • Op vraag van Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, in een brief van 13/09/2022
  • Voorbereid door de werkgroepen ‘Productnormen’
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 23/11/2022
  • Met de CRB en de BRCV

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?