03 | Advies over de klimaatgovernance

  • Gevraagd door de voorzitter van de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden van de Senaat, Steven Vanackere, in een brief van 24 mei 2016
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 4 juli 2016 via schriftelijke procedure

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?