10 | Advies over de omzetting van de richtlijn “RED II”

  • Op vraag van Tinne Van der Straeten, minister van energie in een brief van 20 mei 2021
  • Samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Bijzondere raadgevende commissie “Verbruik”
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep energie en klimaat
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 23/06/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?