11 | Advies over de organisatie van een nationale conferentie over een rechtvaardige transitie naar een ecologisch duurzame economie en samenleving voor iedereen

  • Op eigen initiatief
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO op 12 november 2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?