12 | Advies over de studie ‘Het bepalen van de te behalen doelstellingen in het kader van de uitvoering van de Agenda 2030’

  • Op vraag van minister Zakia Khattabi in een brief van 20 mei 2021
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure, 15/09/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?