07 | Advies over de wettelijke garantie

  • Op vraag van Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk, in een brief van 12/05/2021
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep « Productnormen »
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 2 juni 2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?