03 | Advies over een KB betreffende brandstoffen

  • Op vraag van minister Tinne Van der Straeten, minister van Energie, in een brief van 15 januari 2021
  • Met Met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 06/04/2021

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?