05 | Advies over geplande veroudering

  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroepen productnormen en innovatieve economische modellen van de FRDO.
  • Samen met de Bijzondere raadgevende commissie Verbruik (brc Verbruik)) van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven (CRB)
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure 24/04/20

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?