10 | Advies over het herstelplan van de federale regering

  • Op vraag van de toenmalige Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, in een brief van 3 juni 2020
  • Voorbereid door de ad hoc werkgroep “Herstelplan”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 23 oktober 2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?