01 | Advies over het ontwerp van KB betreffende de benaming en de kenmerken van de mariene gasolies

  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 23 september 2019
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 07/02/2020

Advies

Opmerkingen, vragen of suggesties?